Ale kino
16 Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci
27.04.- 01.05.98 Poznań

Celem Festiwalu “Ale kino!” jest promocja i prezentacja wartościowych filmów dla dzieci animowanych i fabularnych. Festiwal jest jedyną tego typu imprezą w kraju. Ma ponad trzydziestoletnią tradycję. W 1994 roku zyskał rangę międzynarodową, rok później patronat nad nim objęła organizacja CIFEJ ( Międzynarodowe Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży ). Festiwal składa się z dwóch części : konkursu krajowego i międzynarodowego. Festiwalowi towarzyszyć będzie przegląd filmów dla młodzieży pod nazwą “Kino Młodych”. Główną nagrodą Festiwalu są Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu. W konkursie międzynarodowym własną nagrodę przyzna jury CIFEJ. Filmy oceniane są również przez jury dziecięce. W tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowane zostaną filmy z kilkunastu krajów europejskich oraz z Kanady, Indii, Iranu. Na widowni zasiądzie ponad 10 tysięcy dzieci.

Seanse w czterech poznańskich kinach : Apollo, Rialto, Muzie, Gwieździe.

The 16th International Film Festiwal for Children
27.04. - 01.05.98 Poznań

The aim of the “Ale kino!” Festiwal is to present and propagate valuable films for children both animated and feature. There is no other important festival in Poland that pays so much attention to these kinds of films. It was created almost 30 years ago. Four years ago Festival became an international one. Since 1995 it is under the auspices of CIFEJ ( International Centre of Films for Children and Young People). The Festival is divided in two sections national and international. There is also a non - competition section of films for young people “Information section”. The main prize of “Ale kino!” is the statuette of Golden Goats for the best film. The CIFEJ Jury will also give its prize. Films are judged by the children’s jury , too. There will be shown films from Canada, India, Iran and over a dozen or so films from European countries this year. The promotors expect that about 10 thousand of children will enter the screenings.

Screenings at four cinemas in Poznań: Apollo, Rialto, Muza,Gwiazda.

National Centre of Art For Children and Young People
Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży

tel. +48 061 853 60 90
tel./fax. +48 061 852 85 80

Festival director/ Dyrektor Festiwalu - Jerzy Moszkowicz
Festiwal spokesman/ Asystent prasowy - Izabela Kiszka
Festival office/ Biuro Festiwalu - ul. Św. Marcin 80/82 Poznań

tel. +48 061 853 77 80
+48 061 853 78 07

Słowo wstępne Dyrektora
Festiwalu
Ogólne informacje o
festiwalu
Prezentowane
filmy
Werdykt
Jury
Strona
tytułowa
The Festival Director
Introduction
Information about
the Festival
Films
presented
Result
of the Jury
Home
page