Ale kino  

RESULTS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION
Rezultaty Konkursu Międzynarodowego

The Professional Jury / Jury profesjonalne

 • Grand Prix, Golden Poznań Goats / Grand Prix Poznańskie Złote Koziołki
  in the best film category / dla najlepszego filmu
  "The King of Masks" / "Król Masek" dir. Wu Tian Ming

 • Silver Poznań Goats / Poznańskie Srebrne Koziołki
  in the category of best life - action film / dla najlepszego filmu aktorskiego
  "My Friend Joe" / "Mój przyjaciel Joe" dir. Chris Bould

 • Silver Poznań Goats / Poznańskie Srebrne Koziołki
  in the category of best animation film / dla najlepszego filmu animowanego
  "When Life Departs" / "Gdy życie odchodzi" dir. Karsten Kiilerich

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the best director category / dla najlepszego reżysera
  Wu Tian Ming "King of Masks" / "Król masek"

 • Poznań Goats equal prises in the best child - actor category
  Poznańskie Koziołki, równorzędne nagrody dla aktorów dziecięcych
  Chao Yim Yin - "The King of Masks" / "Król masek" dir. Wu Tian Ming
  Schuyler Fisk - "My Friend Joe" / "Mój przyjaciel Joe" dir. Chris Bould
  Hossein Abedini - "The Father" / "Ojciec" dir. Majid Majidi

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the best actor category / dla najlepszego aktora
  Chu Yuk - "The King of Masks" / "Król masek" dir. Wu Tian Ming

 • Poznań Goats/ Poznańskie Koziołki
  for the author of the best design in animation film /
  dla autora najlepszego opracowania plastycznego w filmie animowanym
  Aleksandra Korejwo - "Carmen Torero" dir. Aleksandra Korejwo

 • Poznan Goats in the set-design / Poznańskie Koziołki za scenografię
  Wu Xujing - "The King of Masks" / "Król masek" dir. Wu Tian Ming

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the category of best animation / dla najlepszego filmu animowanego
  Anita Killi - "Daughter of the Sun" / "Córka słońca" dir. Anita Killi

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the category of best photography/ za zdjęcia
  John Berrie, Jan Thijs - "Kayla" dir. Nicholas Kendall

 • Special mention / Wyróżnienia
  "Birds of passage" / "Wędrowne ptaki" dir. Christina Schindler
  "The legend of the Ladybird" / "Legenda o Wrotach Niebios" dir. Kristof hanzlik
  "The Father" / "Ojciec" dir. Majid Majidi
  "Paper Airplanes" / "Papierowe samoloty" dir. Farhad Mehranfar

 

Children's Jury / Jury Dziecięce

 • Main prize - MARCIN / główna nagroda - MARCIN
  "My friend Joe" / "Mój przyjaciel Joe" dir. Chris Bould

 • Special mention MARCINKI / Wyróżnienia MARCINKI
  "King of Masks" / "Król masek" dir. Wu Tian Ming
  "The Father" / "Ojciec" dir. Majid Majidi
  "Birds of passage"/ "Wędrowne ptaki" dir. Christina Schindler
  Jacek Liwot for the part of Słabiński in "Spona" dir. Waldemar Szarek
  Jacek Liwot za rolę Slabińskiego w filmie "Spona" Waldemara Szarka

RESULTS OF THE NATIONAL COMPETITION
Wyniki konkursu krajowego

Professional Jury / Jury profesjonalne

 • Poznań Silver Goats / Poznańskie Srebrne Koziołki
  in the category of best life - action film / dla najlepszego filmu aktorskiego
  "Spona" dir. Waldemar Szarek

 • Poznań Silver Goats / Poznańskie Srebrne Koziołki
  in the best animation film / dla najlepszego filmu animowanego
  "Spring beginnings" / "Wiosenne początki" dir. Agnieszka Sadurska

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the best director category / dla najlepszego reżysera
  Waldemar Szarek "Spona"

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the best actor category / dla najlepszego aktora
  Władysław Kowalski "Spona" dir. Waldemar Szarek

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the category of best child- actor / dla najlepszego odtwórcy roli dziecięcej
  Mariusz Bielecki "The Pireks' Home" / "Dom Pirków" dir. Grażyna Popowicz

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  for the author of the best design in animation film
  dla autora najlepszego opracowania plastycznego w filmie animowanym
  Leszek Komorowski, Anna Ziomka, Stanisław Lenartowicz
  "Revenge in Odrzykoń" / "Zemsta w Odrzykoniu" dir. Leszek Komorowski

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the category of the best animation / dla najlepszej animacji
  Leszek Komorowski, Andrzej Bzdak, Agata Porczyk, Oleg Ridzel, Jan Szymański,
  Ryszard Woźniakowski
  "Revange in Odrzykoń" / "Zemsta w Odrzykoniu" dir. Leszek Komorowski

 • Poznań Goats for music / Poznańskie Koziołki za muzykę
  Krzesimir Dębski "Star Pirate"/ "Gwiezdny pirat" dir. Jerzy Łukaszewicz

 • Poznań Goats in the set design category / Poznańskie Koziołki za scenografię
  Barbara Komosińska "The Pireks' Home" / "Dom Pirków" dir. Grażyna Popowicz

 • Poznań Goats / Poznańskie Koziołki
  in the category of best photography / za zdjęcia
  Zbigniew Hałatka - "Star Pirate" / "Gwiezdny pirat" dir. Jerzy Łukaszewicz

 • Poznań Goats in the category of the best script / Poznańskie Koziołki za scenariusz
  Zbigniew Książek - "Kingdom of the Green Glade - II" / "Królestwo Zielonej Polany.Powrót."
  dir. Krzysztof Kiwerski, Longin Szmyd

 • Special mention / Wyróżnienia
  Łukasz Lewandowski for the part in "Spona" / za rolę wfilmie "Spona" dir. Waldemar Szarek
  Leszek Gałysz for the oryginal way of artistic expression / za oryginalną formę wypowiedzi artystycznej
  "Bulber" from the "Bukoland" series / z serii "Bukolandia" dir. Leszek Gałysz

 

Children's Jury / Jury dziecięce

 • Main prize - MARCIN / Główna nagroda - MARCIN
  "Star Pirate" / "Gwiezdny pirat" dir. Jerzy Łukaszewicz

 • Special mention MARCINKI / Wyróżnienia MARCINKI
  Karolina Gruszka - in the category of the best girl part in "Spona" /
  za najlepszą rolę dziewczęcą w filmie "Spona" dir. Waldemar Szarek
  Jan Pospieszalski in the category of the best music for "Bukoland" series
  za muzykę do serii filmów "Bulolandia"
  Teresa Zalewska, Elżbieta Śmietana, Zenobia Białas-Świerad, Krzysztof Kiwerski, Longin Szmyd
  for the design in animation film / za opracowanie plastyczne w filmie
  "Kingdom of the Green Glade - II" / "Królestwo Zielonej Polany. Powrót."
  dir. Krzysztof Kiwerski, Longin Szmyd

 

RESULT OF THE CIFEJ JURY
Werdykt Jury CIFEJ

 • The prize goes to / Nagrodę otrzymuje film
  "Paper Airplanes" / "Papierowe samoloty" dir. Farhad Mehranfar

Słowo wstępne Dyrektora
Festiwalu
Ogólne informacje o
festiwalu
Prezentowane
filmy
Werdykt
Jury
Strona
tytułowa
The Festival Director
Introduction
Information about
the Festival
Films
presented
Result
of the Jury
Home
page